Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:

Ráda bych požádala o upřesnění, jaká je výše dotace při kombinaci variant A a B. - pouze pro variantu A je max. 1.800.000 - pouze pro variantu B je max. 1.166.000   

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

Nelze kombinovat varianty A a B. Uchazeč jednoznačně vybírá do jedné nabídky jednu část z 25, která je vždy buď variantou A nebo variantou B. Pokud bude nabídka koncipována tak, že hlavním modulem je odborný výcvik (varianta A), je cenová nabídka v maximální ceně 1 800 000 Kč bez ohledu na složení rozšiřujících modulů. To samé platí v opačném případně pro nabídky varianty B, které musí jako základ pilotáže nabídnout odbornou praxi pro obory skupiny 28. V doplňku či rozšíření pilotáže je možné nabídnout jakékoliv podpořené obory za splnění všech podmínek zadávací dokumentace.