Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K7. Místo plnění a doba plnění V návrhu smlouvy je doba plnění  uvedena 31.3.2015 v zadávacích podmínkách je doba plnění do 31.1.2015. Které doba plnění platí ? 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:


Odpověď:

Tento dotaz již byl zodpovězen viz odpověď na dotaz č. 4 v dodatečné informaci 6.