Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné doklady k prokázání  základních kvalifikačních předpokladů nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tímto dokladem nahrazujeme výpisy z evidence rejstříku trestů, potvrzení daňového úřadu a zdravotních pojišťoven. 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Ano, základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.