Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Jakou formou budou uzavírány dohody s jednotlivými členy týmu? S kým budou mít tyto dohody sepsány a jaké dohody budou použité? 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Předpokládáme, že členové realizačního týmu budou v pracovně-právním nebo jiném obdobném vztahu ke škole či firmě, která se partnerství účastní. Konkrétní obsah takového vztahu, je na zvážení dodavatele a není předmětem prokazování v rámci VŘ.