Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

K otázce 19 z DI 14 - možná jsem neporozuměl vysvětlení, ale z odpovědi nevyplynulo, jak nabídkovou cenu stanovit, když jsou dodavatelem dvě školy podávající společnou nabídku (nešlo o žádné subdodavatele) a jedna je plátce DPH a druhá není. Modelový příklad: nabídka je za 1 mil. Kč bez DPH, z toho rovná polovina připadá na jednu dodavatelskou školu (fakturační), která je plátce DPH a další polovina na druhou dodavatelskou školu, která není plátce DPH. Bude nabídka v členění 500 tis. Kč vč. DPH + 500 tis. Kč bez DPH + 105 tis. Kč DPH (DPH pouze za dodavatelskou školu, která je plátcem DPH - tzn. rozhodující je plátcovství DPH, nikoliv status "fakturační" školy) nebo bude nabídka v členění 1 mil. Kč bez DPH + 210 tis. Kč DPH (DPH za celou nabídku - tzn. rozhodující je pouze status "fakturační" školy). 

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Rozhodující je status fakturačního subjektu, protože na něj se vztahují pak články smlouvy III.3 a III.4 ve vztahu k posouzení DPH v ceně předmětu plnění.