Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Pro stanovení předpokládaného počtu žáků a hodin v rámci pilotáže odborného výcviku je nutné znát přesný termín zahájení pilotáže. Lze za tento termín považovat 2.9.2013? 

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Zadavatel předpokládá začátek plnění předmětu veřejné zakázky od září 2013, nicméně není schopen tento termín garantovat, zejména s ohledem na to, že není možné předvídat průběh a výsledek zadávacího řízení. Dodavatelé musí být připraveni plnit předmět veřejné zakázky dle předložené nabídky i v případech, kdy k podpisu smlouvy dojde později. Struktura pilotáže počítá s tím, že pokud bude smlouva podepsána později, bude moci dodavatel navýšit počet žáků v základu či doplňku pilotáže, aby mohl splnit kvóty (žákohodiny), kterým se v nabídce zavázal.