Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Na žáky z více oborů budou dodavateli stoupat náklady. V bodě 3: 1 bod za 2-3 různé obory a 2 body za 3 a více oborů. Toto ohodnocení dle mého názoru není  adekvátní. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Uvedené hodnotící kritérium vícenáklady spojené se zařazením většího počtu oborů do pilotáže zohledňuje, zda adekvátně nebo ne, musí zvážit uchazeči, neboť konkrétní výše vícenákladů závisí na okolnostech specifických pro dané partnerství, které zadavatel nezná a nemůže ovlivnit.  S ohledem na připomínku tazatele upravuje zadavatel chybně nastavenou škálu pro hodnocení subkritérií takto:

 

U subkritéria č. 3: 1 bod za 2 různé obory

                               2 body za 3 a více oborů