Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Jsme Střední odborná škola ve Zlínském kraji, která vyučuje obor Gumař plastikář. K datu 1. září 2013 se  „slučujeme“ se Střední průmyslovou školou, která vyučuje obor Aplikovaná chemie. Právním nástupcem bude Střední odborná škola. Dotaz zní, zda může podat nabídku Střední odborná škola  s tím, že za základ pilotáže použije obor Aplikovaná chemie  (tedy obor, který k datu podání nabídky patří SPŠ) a jako rozšiřující modul použije obor Gumař plastikář? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Nabídka uchazeče musí být platná a odpovídat stavu ke dni podání, tedy  nejpozději 8.8.2013. Do doby sloučení škol, je možné zapojit do partnerství obě dvě školy a ke dni sloučení bude v partnerství figurovat jen nástupnický subjekt, který převezme práva a povinnosti zanikajícího subjektu.