Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Jaký formát má mít doklad o absolvování odborného výcviku? Stačí hlavičkový papír firmy s podpisem vedoucího odborného výcviku, nebo je zapotřebí specielní dokument ve zvláštním režimu jako je vysvědčení? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Není stanoven formulář pro takový doklad. Vzor možného dokladu bude součástí metodických nástrojů, které zadavatel připraví pro všechna partnerství jednotně.