Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Naše Společnost je obecně prospěšná společnost, která sdružuje 29 odborných středních škol, které vyučují obory spadající do předmětu veřejné zakázky. Je možné, aby předkladatelem žádosti o dotaci na realizaci pilotáže byla naše Společnost? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.


Odpověď:

Ano, je to možné, pokud jako uchazeč splníte kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.