Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Reaguji na dotaz č. 6 Dodatečných informací – 5  a prosím o upřesnění: Jakou formou se musí doložit v rámci nabídky partnerství mezi školou a firmou? Pokud nabídku podá škola, musí být firma jako subdodavatel? 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.:


Odpověď:

Ano, pokud nabídku podá škola, firma je v roli subdodavatele. Záleží ovšem na dohodě jednotlivých subjektů, jakou formou partnerství vytvoří - kromě subdodavatelského vztahu připadá v úvahu ještě společná nabídka.