Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V bodě 5 hodnocení nabídek není napsáno, jak bude hodnocen uchazeč s menším počtem subjektů než 3. Domnívám se, že zadávací dokumentace by neměla obsahovat nehodnotitelné požadavky. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.Odpověď:

Partnerství tvořené 2 subjekty (nebo dokonce partnerství, kde roli školy a firmy naplňuje 1 subjekt) nezískává v bodě 5 žádný bod, (podobně jako nezíská v bodě 2 žádný bod partnerství, které nabídne pouze minimální počet žáků).