Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K12. Ostatní podmínky Bod 12. 4 – dodavatel není schopen ho splnit. Domnívám se, že zadavatel má zákonnou povinnost přesně specifikovat plnění, která od uchazeče požaduje. Fakticky není odstavec 12. 4 schopen splnit žádný uchazeč. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Uchazeč je zodpovědný především za to, že si řádně prostuduje zadávací dokumentaci v celém rozsahu (tzn. včetně všech příloh) a dalších dodatečných informací. V případě nejasností je uchazeč oprávněn požádat zadavatele o doplňující informace postupem dle zákona o veřejných zakázkách, vymezeného v části 13. zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen za podmínek stanovených zákonem uchazeči odpovědět. Uchazeč má tedy dostatečnou možnost seznámit se s předmětem plnění veřejné zakázky a všemi relevantními povinnostmi z toho vyplývajícími.