Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V čl. VII. Práva a povinnosti poskytovatele, část Spolupráce smluvních firem odst. 7 narazili na text: Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této smlouvy používat pouze PC s platnými licencemi na legální softwarové aplikace s možností využití ke komerčním účelům a na vyžádání objednatele předložit prohlášení o takových licencích. Jsme škola, která má platné licence a legální software, ale podle vyjádření naši pracovníků z ICT máme software ve verzi education a nikoli pro komerční účely, jsme přesvědčení, že s obdobným problémem se potýkají všechny školy pokud chtějí podat nabídku sami a firmy budou subdodavateli, lze v této části smlouvu upravit?   

Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Případná úprava tohoto paragrafu bude součástí jednání objednatele a dodavatele při sepsání smlouvy, zejména s tím ohledem, že plnění veřejné zakázky odkazuje na většinu aktivit, které jsou vzdělávacího charakteru a nemají tedy komerční charakter.