Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V čl. III. Cena plnění a platební podmínky odst. 13, je omylem uvedeno 2x datum 31.listopadu, lze opravit na 30. listopadu? 

Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Zadavatel opravuje text písm. c) odst. 13. článku III. Smlouvy takto: text „31. listopadu 2013“ a „31. listopadu 2014“ se nahrazuje textem „30. listopadu 2013“ a „30. listopadu 2014“. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.