Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Obracím se na Vás s dotazem, zda při vyplňování šablony v kolonce "Materiálně technické zabezpečení", kde máme popsat, kde bude odborný výcvik realizován a jedná se o obor stavebnictví (tedy odborný výcvik bude probíhat na realizovaných zakázkách stavební firmou a nelze je tedy v této chvíli podrobněji popsat) stačí uvést např. "místo realizované stavební zakázky, včetně použitého příslušného technologického vybavení". 

Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.:


Odpověď:

Konkrétní místo realizace odborného výcviku je důležité pro určení, zda byly v případě odborného výcviku v základu pilotáže splněny podmínky pro příslušnost místa výkonu odborného výcviku k určenému regionu. V případě oborů ve stavebnictví se za místo výkonu odborného výcviku, pokud uchazeč nepopíše již konkrétní místa realizace stavební zakázky, bude považovat sídlo firmy, která stavební zakázky plánuje realizovat, nebo nějaká existující provozovna příslušné firmy. Je tedy vždy nutné uvést vazbu mezi konkrétním místem plnění a konkrétním subjektem, který v nabídce vystupuje jako firma v partnerství.