Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* Všeobecně k zadávací dokumentaci: Proč zadávací dokumentace není řazena, označena a neobsahuje minimální rozsah uvedený v odstavci 3 § 44 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů? 

Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:Odpověď:

Zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách. Řazení jednotlivých částí zadávací dokumentace je na zadavateli, zákon žádné závazné pořadí nestanoví.