Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Náš subdodavatel je s.r.o., která nemá živnostenské oprávnění, je pouze zapsaná v obchodním rejstříku. Ověřený výpis z OŘ pro tuto firmu bude přílohou naší nabídky pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů par. 54 zákona, tak jak uvádíte v zadávací bod č. 1 – výpis z obchodního rejstříku. Je výpis z obchodního rejstříku dostatečným dokumentem jako doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky požadující příslušné živnostenské oprávnění, jak požaduje zadávací dokumentace v bodě č. 2? 

Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Výpis z obchodního rejstříku není dostatečným dokumentem, Každý neškolský subjekt, který se hodlá účastnit veřejné zakázky (byť i jako subdodavatel), musí splňovat zákonnou podmínku, a to, že musí být držitelem oprávnění k podnikání. Společnost s ručením omezeným je podnikatelským subjektem a podniká na základě oprávnění k podnikání (dříve např. živnostenské listy, koncesní listiny apod., dnes je oprávněním k podnikání výpis z veřejné části živnostenského zákona). Do obchodního rejstříku se zapisují podnikatelské subjekty, kterým bylo vydáno oprávnění k podnikání.  V ustan. § 54 písm. b) je jednoznačně vyžadován „doklad o oprávnění k podnikání“.