Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč zadavatel preferuje velké firmy a velké školy? Je si zadavatel vědom skutečnosti, že termínem předání nabídek a minimálním časovým prostorem ještě umístěným do termínu prázdnin nepřímo omezil vznik spolupráce více škol? 

Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Již v době přípravy zadávací dokumentace zadavatel s předstihem několika měsíců informoval vydáním předběžného oznámení o veřejné zakázce i příslušnými články na webových stránkách www.projektpospolu.cz a dalšími souvisejícími PR aktivitami tak, aby se vážní zájemci o pilotáž mohli na podání nabídek připravit. Zadávací dokumentace byla připravena a zveřejněna ve lhůtách stanovených zákonem o veřejných zakázkách.