Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč zadavatel z tohoto projektu fakticky vyloučil firmy a školy, které mají dlouhodobou spolupráci ve výchově mladých řemeslníků, ale nemají odpovídající počet učňů? 

Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.Odpověď:

Sdružením více škol a firem do jednoho partnerství, jak umožňuje zadávací dokumentace, je umožněna účast i těchto menších subjektů. To umožní získat více informací z pilotáže, což je jejím cílem. Z tohoto důvodu je také partnerství více škol a firem při hodnocení bonifikováno stejně jako zapojení více oborů (viz hodnotící kritéria v části 9 zadávací dokumentace).