Dotaz č. 28 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč Národní ústav pro vzdělávání v projektu Pospolu kombinuje režim poskytování dotací a režim veřejné zakázky?

Dotaz č. 28 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Cíl projektu POSPOLU (zajištění a realizace pilotáže, provedení ověření)  určuje jiný druh plnění předmětu veřejné zakázky než je běžné v jiných případech (kdy jde např. o dodávané různé služby, nákup materiálu, stavební úpravy). Dle benefitové žádosti projektu je určeno zadavateli využití zákona o veřejných zakázkách k tomu, aby bylo možné poukázat prostředky z programu OP VK jednotlivým zapojeným subjektům. Veřejná zakázka je vypsána v souladu s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání se zdroji z příslušné výzvy projektu v OP VK.

K tomuto tématu viz také odpověď na dotaz č. 2 uveřejněný v dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.