Dotaz č. 29 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Protože lze předpokládat velký počet dotazů na veřejnou zakázku, plánuje zadavatel posunutí termínu podání žádostí? 

Dotaz č. 29 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Zadavatel neplánuje posunutí termínu pro podání nabídek.