Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Podat nabídku škola/y + firma, kdy firma náklady spojené s realizací praxe v nabídce vyčíslí, ale v nabídkové ceně je neuplatní? Tj. firma náklady na realizaci pilotáže uhradí z vlastních zdrojů a nabídková cena bude složena pouze z nákladů škol/y?  Nedojde tím k vyřazení nabídky z důvodu nepřiměřeně nízké ceny? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Pokud uchazeč bude podávat takovou nabídku, nepochybně bude muset minimálně vysvětlovat důvody pro nabídnutí nepřiměřeně nízké ceny (tedy, že nepožaduje čerpat finanční prostředky na všechny aktivity, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky). Další postup ve věci bude záležet na rozhodnutí hodnotící komise ve vztahu ke konkrétní nabídce.