Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Můžeme se přihlásit do více částí veřejné zakázky (např. část 8 i část 13)? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

Ano, viz článek 2.1. zadávací dokumentace (str. 5).