Dotaz č. 30 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V čem se liší obecný model spolupráce navržený pro stavební učební obory (H), oproti dosavadní běžné praxi? Kdo byl členem realizačního týmu, který tento obecný model zpracoval, prosím u každého jména uveďte jeho vzdělání, praxi, zkušenosti s vedením odborného výcviku a jeho zkušenosti z jednání s firmami a to jak v době konjunktury stavebního trhu, tak v době poklesu nabídky? 

Dotaz č. 30 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:


Odpověď:

Tazatel zde v dotazu odkazuje na pracovní výstupy projektu, které jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.projektpospolu.cz, ale nemají v současné chvíli přímý vztah k plnění předmětu veřejné zakázky.

Obecné modely popisují obecné principy spolupráce mezi školami a zaměstnavateli. Byly zpracovány řešitelským týmem projektu a prošly připomínkovým řízením v  komisi sociálních partnerů.  Tyto modely jsou zveřejněny a mohou sloužit jako inspirace pro spolupráci škol a firem i při přípravě nabídek do pilotáže. Účelem pilotáže je však, aby v rámci nabídek přicházela partnerství s dalšími inovacemi a možnostmi spolupráce a s ukázkou jejich realizace.

Model pro obory stavební úrovně H byl zpracován ve spolupráci týmu projektu s odbornými školami a zástupci sociálních partnerů, tak jako všechny ostatní aplikované modely. Jejich účel je popsán na webových stránkách projektu POSPOLU - http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/aplikovane-modely-spoluprace-skol-a-firem-v-odbornem. Modely jsou v pracovní verzi a v průběhu projektu budou dále doplňovány a to i o zkušenosti získané z pilotáže.