Dotaz č. 31 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Kde naleznu aplikované modely pro spolupráci ve stavebních učebních oborech (H), které by měly být hotovy před vypsáním veřejné soutěže (viz cíle veřejné zakázky) a měly by být součástí zadávací dokumentace? Prosím o jejich zveřejnění? Kdo byl členem realizačního týmu, který tyto aplikované modely zpracoval, prosím u každého jména uveďte jeho vzdělání, praxi, zkušenosti s vedením odborného výcviku a jeho zkušenosti z jednání s firmami a to jak v době konjunktury stavebního trhu, tak v době poklesu nabídky? 

Dotaz č. 31 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Tazatel zde v dotazu odkazuje na pracovní výstupy projektu, které jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.projektpospolu.cz, ale nemají v současné chvíli přímý vztah k plnění předmětu veřejné zakázky. Cíle veřejné zakázky jsou také uvedeny v dokumentu “Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky” dostupného z URL https://www.softender.cz/home/zakazka.tenderdetail.documents:downloadaction/3666672/3666599?t:ac=3666599

Aplikované modely vycházejí z modelů obecných. Při přípravě nabídky je možné se jimi řídit. Modely aplikované pro stavební obory úrovně H prošly připomínkovým řízením, připomínky byly zapracovány a nyní jsou v pracovní verzi připraveny ke zveřejnění na rvp.cz. Hotové budou na závěr projektu v souladu s harmonogramem tak, aby zde mohly být zapracovány veškeré podněty, které v průběhu projektu budou zvažovány. Pro přípravu zakázky není jejich využití nezbytné.