Dotaz č. 32 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty pro obor stavebnictví jsou v naší republice sdruženy do řady svazů a komor, z nichž nejvýznamnější je: Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Jakým způsobem byly obecné a aplikované modely spolupráce projednány před ověřením v pilotáži s těmito, dá se říci gestory stavařiny v naší zemi? Kdo za tyto organizace se k obecným a aplikovaným modelům vyjadřoval, případně je schvaloval, prosím uveďte konkrétní jména? 

Dotaz č. 32 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Tazatel zde v dotazu odkazuje na pracovní výstupy projektu, které jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.projektpospolu.cz, ale nemají v současné chvíli přímý vztah k plnění předmětu veřejné zakázky.

Aplikované modely budou hotovy na závěr projektu dle harmonogramu, proto se do jejich tvorby mohou příslušné subjekty zapojit. Tato možnost je komunikována směrem ke školám i zaměstnavatelům již několik měsíců.