Dotaz č. 39 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:

K bodu III.11. Cena plnění a platební podmínky Podle § 44 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů musí být zakázka stanovena úplně a jednoznačně v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.  Jaký je úplný výčet dokladů požadovaný objednatelem po dodavateli, které bude nutné dokládat k fakturám? Jak mají vypadat vzorové formuláře těchto dokladů? V odstavci III.11 je uvedeno slovo například. Význam tohoto slova zpochybňuje jednoznačnost a úplnost zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce a ve smlouvě působí velmi rozpačitě. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 39 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:


Odpověď:

Doklady, které budou předkládány spolu s fakturami jsou uvedeny demonstrativním výčtem, neboť jejich obsah logicky závisí na složení konkrétního partnerství a typu aktivity, jejíž realizaci budou dokladovat. Dle zadavatele se nejedná o doklady, které by byly nezbytné pro zpracování nabídky.