Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Chtěla bych se Vás tímto zeptat v rámci výběrového řízení, zda postačí pro člena projektového týmu – konkrétně garanta za profesní sféru, aby měl vzdělání ve strojírenství  a dlouhodobě působil ve firmě – ne ovšem přímo na pracovištích, kde budou učni umístěni? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Pro garanta za profesní sféru je požadováno kromě odpovídajícího vzdělání také tříletá praxe v alespoň jednom z určených oborů pro zvolenou část veřejné zakázky. Není však explicitně požadováno, aby tato praxe byla vykonávána na pracovišti, kde budou následně umístěni učni při pilotáži.