Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Má nabídková cena každého modulu (šablony modulu) zahrnovat rozpočítané náklady také na administraci pilotáže, publicitu, kancelářské potřeby, atd., tj. náklady, které přímo nesouvisí s realizací modulu? Musí součet nabídkových cen jednotlivých modulů dát celkovou cenu nabídky? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Ano, součet nákladů za všechny moduly musí dát celkovou nabídkovou cenu bez DPH.