Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Rádi bychom, jako dodavatel, realizovali veřejnou zakázku v partnerství s mateřskou společností naší školy a angažovali ve variantě A, která je podložená odborným výcvikem, jeden z našich oborů v kategorii 26 (Elektrikář) a dále v kategorii 18 (Informační technologie), který ovšem nemá v náplni ŠVP odborný výcvik, ale pouze odbornou praxi. Současně zase tento obor nespadá pod kategorii B. Znamená to, že tuto kombinaci nelze v rámci projektu uplatnit? A pokud ano, jak lze tyto dva obory zkombinovat?

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

Obor informační technologie můžete zařadit jako rozšíření pilotáže ke kterémukoliv partnerství. Konkrétně Vámi zmiňovanou kombinaci lze v projektu uplatnit v partnerstvích č. 1 až 9, případně 14 až 17 (dle regionu) s tím, že hlavní modul (odborný výcvik) bude realizován plně v oboru ze skupiny 26 a odbornou praxi v oboru ze skupiny 18 nabídnete jako rozšíření pilotáže.