Dotaz č. 40 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K IV. Doba plnění V návrhu smlouvy je doba plnění  uvedena 31.3.2015 v zadávacích podmínkách je doba plnění do 31.1.2015. Které doba plnění platí? 

Dotaz č. 40 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

První datum je termín ukončení pilotního ověřování, druhé datum je termín odevzdání závěrečné zprávy, podrobněji viz odpověď na dotaz č. 4 v dodatečné informaci 6.