Dotaz č. 42 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Objednatel by měl přesně a jednoznačně říci, co od dodavatele chce. Úplný seznam všech podkladů (evidenční listy, hodnotící a závěrečné zprávy), včetně slepých formulářů, které bude objednatel požadovat po dodavateli? Toto by mělo být přílohou smlouvy. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 42 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Základní požadavky jsou dány v návrhu smlouvy - výstupy. Jednotná podoba bude dána pro všechna partnerství pouze u těch výstupů, u kterých to bude potřebné. V rámci vzájemné spolupráce budou tyto nástroje vyvinuty v průběhu pilotáže ve spolupráci s dodavateli s ohledem na charakter vysoutěžených partnerství.