Dotaz č. 43 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K bodu VII.5. Práva a povinnosti poskytovatele K datu podpisu smlouvy nemá dodavatel k dispozici metodiku spolupráce s objednatelem, tedy podpisuje neúplnou smlouvu. Domnívám se, že veřejná zakázka tedy není zadána jednoznačně. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 43 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

K tomuto dotazu viz odpověď na dotaz č. 20 Dodatečné informace č. 8 ze dne 9.7.2013.