Dotaz č. 44 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

K VII.17. Dodavatel (firma), si dobrovolně zve na sebe orgány kontroly? Rozumím tomu správně? 

Dotaz č. 44 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Veřejná zakázka je zpracována s ohledem na charakter projektových aktivit a zohledňuje i platné právní, resortní a další předpisy. Každá kontrola, jakož i finanční kontrola, je běžnou součástí veškerých projektových aktivit a všechny subjekty, které se budou těchto aktivit účastnit, musí být s touto skutečností včas obeznámeni. Kontrolní činnost je zaměřena především na aktivity příjemce dotace - tedy MŠMT, případně zadavatele - tedy NUV.