Dotaz č. 45 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

K VII.23 Výše pojištění se vztahuje na všechny subjekty,  které uzavřeli  jedno partnerství,  nebo každý dodavatel musí mít minimálně dvoumilionové pojistné plnění? Musí škola dělat výběrové řízení na dodavatele pojištění, s ohledem na vnitřní směrnice zřizovatele? 

Dotaz č. 45 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Článek VII. odst. 23. stanoví povinnost poskytovatele být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku třetích osob. Tato povinnost se tedy bude týkat subjektu, který bude ve smlouvě vystupovat jako poskytovatel (tedy uchazeč, jehož nabídka bude hodnotící komisí  vybrána jako nejvhodnější).