Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Ve smlouvě o poskytování služeb je v bodě VII/15 napsáno: Poskytovatel předá společně s každou průběžnou zprávou pilotáže tiskovou zprávu o průběhu partnerství. .. Co se rozumí tiskovou zprávou? Má si ji zajistit sama škola třeba v místním deníku? Nebo je tímto myšlen třeba i článek na webových stránkách projektu? Prosím o přesnou definici. 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Tiskovou zprávou rozumíme pro tyto účely připravenou zprávu určenou veřejnosti, která informuje o partnerství a kterou zadavatel publikuje na svých webových stránkách, případně šíří dál do regionálních nebo celostátních médií. Dodavatel zároveň zprávu poskytuje zadavateli k další publicitě projektu. Samotné publikování zprávy mimo webové stránky subjektů zapojených v partnerství nebude podmínkou pro schválení průběžné zprávy zadavatelem.