Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

V zadávací dokumentaci není k dispozici příloha č. 10 – Průvodní list nabídky – Rozšíření pilotáže a č. 11 - Průvodní list nabídky – Plánované výdaje pilotáže 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Příloha č. 10 je součástí souboru s názvem P9_11_pruvodni_list_nabidky_prazdna_v8.xls. Jde o excelovský soubor, který obsahuje 3 samostatné listy - každý z těchto listů reprezentuje jednu samostatnou přílohu (č. 9, č. 10, č.11) .