Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Může být ve variantě A doplňku pilotáže odborná praxe pro partnerství 1-23? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.


Odpověď:

Ne, nemůže. Může být ale zvolena jako modul rozšíření pilotáže.