Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Můžete u koordinátora projektu specifikovat požadavek min. 3 roky praxe na pozici vedoucího pracovníka? Je možné na tuto pozici nominovat pedagoga s VŠ vzděláním v oboru chemie a ekonomiky a s 8 roky pedagogické činnosti? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Kvalifikační předpoklady posoudí na základě konkrétně dodaného životopisu hodnotící komise u konkrétní nabídky podané uchazečem. V případě požadavku na koordinátora partnerství je očekávána zkušenost s vedením skupiny podřízených, odpovědnost za kontrolu plnění úkolů a harmonogramu činnosti organizace nebo nějakého projektu. Z informace o “koordinátorovi” s VŠ vzděláním a 8 roky pedagogické činnosti nelze vytvořit závěr, že by pouze tyto zkušenosti pracovníka zaručovaly jeho kvality očekávané při koordinaci celého partnerství.