Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mohou být žáci umístěni také do výcvikového centra sloužícího mj. pro zaškolování nových zaměstnanců? Nebo je nezbytné, aby odborný výcvik proběhl výhradně ve výrobě.   

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Pro účely pilotáže je možné umístění žáků do výcvikového centra.