Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Rad bych Vás požádal o sděleni informace, zda-li je skutečně nutné do terminu 8.8.2013 doložit smlouvy s podpisem všech zúčastněných o spolupráci mezi školou (resp. vice) a firmou. Kazda firma má nastavena svá vlastni pravidla pro podpis smlouvy, vyžadující (spec. v době dovolených) vice casu. Na vysvětleni - v našem případě, uvažujeme o spolupráci nejen s jednou školou, ale rádi bychom podporovali a podíleli se na vzděláni mechaniku (automechaniku, lakýrníků a klempířů = jiné obory, jiné školy) z vice skol, tedy časově značně náročnější. Můžete mi, prosím, sdělit - zda-li je možné se do projektu přihlásit a výše uvedené/ požadované smlouvy doložit až se zpožděním? Bude k tomuto záměru, tedy snaze zapojit vice skol s praktickou výukou v jedné firmě, přihlíženo tak, aby škola a také firma nebyla v rámci hodnoceni/ vyberu poškozena, resp. znevýhodňována? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

V nabídce musí uchazeč předložit veškeré požadované dokumenty, aby bylo možné jednoznačně určit rozsah nabízeného plnění a co nejlépe zhodnotit jednotlivé nabídky dle nastavených kritérií hodnocení (v rámci hodnocení bude zohledněn např. i počet zapojených subjektů).

Smlouva o spolupráci zapojených subjektů nemusí být příliš komplikovaná. Je důležité, aby obsahovala zejména identifikační údaje smluvních stran, informaci o tom, že je uzavírána spolupráce v souvislosti se zapojením subjektů do veřejné zakázky “Pilotáž modelů spolupráce škol a firem” projektu POSPOLU, závazek jednotlivých smluvních stran poskytovat plnění ve veřejné zakázce a rozsah takového závazku. Tato smlouva může být uzavřena mezi smluvními stranami s odkládací podmínkou účinnosti smlouvy nebo formou smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že závazná smlouva vznikne teprve v případě, že jejich nabídka v soutěži uspěje.