Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Příloha č. 9, kolonka C nabídková cena – je myšlena celková cena nabídky bez DPH? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Ano, je myšlena celkově nabídnutá cena bez DPH.