Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Postačí kopie zřizovací listiny pro potřeby splnění kvalifikačních předpokladů dle § 54 dle popisu na straně 17 zadávací dokumentace (bod 1)? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

Ano, v souladu se zákonem postačí předložení dokladů v prosté kopii (viz článek 5. Kvalifikace uchazečů na straně 15 zadávací dokumentace).