Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Patří do partnerství č. 9, do hlavního modulu odborného výcviku – Strojírenství a strojírenská výroba nebo Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika obory Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář – silnoproud? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.:


Odpověď:

Ano, patří. Při vyplňování nabídky je navíc v příloze 9 přímo výběrový seznam pro výběr konkrétního KKOV oboru.