Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Pokud předkládá nabídku partnerství jedna firma – jedna škola, musí předložit dokumenty k doložení kvalifikace dle bodu 5 Zadávací dokumentace obě organizace? Může být předkladatelem nabídky pouze firma?   

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)


Odpověď:

Dokumenty k doložení kvalifikace dodává uchazeč přímo za sebe nebo dokládá kvalifikaci pomocí subdodavatele. Kvalifikační předpoklady musí splnit  každá zapojená škola  a každá zapojená firma/subjekt. Obsah doložení kvalifikace byl komentován také v dodatečné informaci 3, dotaz 11.