Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Pokud ano, příloha č. 3  (šablona pro modul Odborný výcvik) má být vyplněna pro každý obor (či obor a ročník?), který je zařazen do hlavního modulu, tj. budeme přikládat tři vyplněné Přílohy č. 3 (nebo šest)?

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

Šablona se vyplňuje zvlášť pro každý obor, přiložíte tedy 3 šablony pro odborný výcvik.