Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Ve Smlouvě o poskytování služeb v článku XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ v přílohách je uveden Seznam míst plnění pro základ pilotáže v hlavním modulu pilotáže. (Uvedeny jsou názvy společností zahrnutých do partnerství, jejich IČO a adresy příslušných provozoven). Bude k dispozici vzorový formulář tohoto Seznamu míst plnění? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Vzorový formulář pro přílohu č. 5 poskytnut nebude, přílohu připraví uchazeč dle aktuální nabídky. Zadavatel pouze požaduje, aby seznam míst plnění obsahoval adresy příslušných míst, kde bude docházet k plnění hlavního modulu v základu pilotáže (adresy provozoven), názvy společností, kterým tyto provozovny patří a jejich identifikační údaje (IČO).