Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Další dotaz se týká smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavateli, kterou musí uchazeč předložit ve své nabídce. Můžete poskytnout vzor takovéto smlouvy? Nebo postačí kopie smluv, které máme uzavřené s firmami zajišťující našim studentům praxe již několik let? Popř. můžete zveřejnit ustanovení, která by v žádném případě neměla chybět v takové smlouvě? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Vzor subdodavatelské smlouvy zadavatel neposkytuje, je totiž plně závislý na specifikách konkrétního partnerství. Smlouvy, které již partnerství používají, mohou svým obsahem odpovídat subdodavatelské dohodě. Musí z nich ale jasně vyplývat konkrétní závazek obou stran podílet se na plnění předmětu veřejné zakázky a v jakém rozsahu se na takovém plnění budou podílet. Příprava textu takové dohody je plně v kompetenci dodavatele.