Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Je možné do nákladů projektu zahrnout také příspěvky na stravování žákům? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:Odpověď:

Ano, je možné takové náklady zahrnout. K čerpání finančních prostředků již zadavatel několik dotazů odpovídal – viz předchozí Dodatečné informace.